Ambassador  Club                                                 Ambassador  Club

Ambassador  Club  Budapest

Kedves  Clubtársunk !

Clubalapszabályunk IV.fejezetének 2.pontja értelmében Összehívom a  Budapesti  Ambassador  Club

2 0 1 0.  évi

Rendes

KÖZGYŰLÉSÉT !

Időpontja:    Március  18. / Csütörtök /

Kezdete:     19  óra   !

Helyszín:   Rozmaring  Vendéglő

/ Óbuda, rakpart, Árpád fej.u.125./

Napirendünk:

1.A Clubelnök tájékoztatója

2. A Clubkincstáros tájékoztatója

3. A Nemzeti  Clubelnök  tájékoztatója

a pécsi  Nemzetközi Ambassador Találkozóról

4. A Clubtitkár  tájékoztatója  az év további clubprogramjairól


A Budapesti Ambassador Clubot , a Fővárosi Bíróság 1990. május 7.-én kelt, 6.Pk.62540/1.sz Végzésével, 1922. sorszám alatt vette  nyilvántartásba.

Alapszabályunk az Egyesületekről szóló 1989.évi II.tv 15.§-án alapul.

Az  egyesületekről szóló törvény, az Alkotmány  63.§/1/ bekezdésén nyugszik.

A Magyar Köztársaság Alkotmányának 63.§ /1/ bekezdése a következőket mondja ki :

? A Magyar  Köztársaságban az egyesületi jog alapján,mindenkinek  joga van  , a törvény által nem tiltott célra  szervezeteket létrehozni , illetőleg azokhoz csatlakozni.?

Alapszabályunk szerint, a KÖZGYŰLÉS  határozatképességéhez az összes tagok /12 fő /  több,mint felének a jelenléte szükséges.

Közgyűlésünket 20.éve, 20. alkalommal hívjuk össze.

Kelt  Budapesten, 2010. március, avagy Bőjtmás havának  10.napján

Ambassador üdvözlettel

Ujlaky  György

Clubelnök

Ambassador  Club  Budapest