Ambassador Club Budapest - logó Ambassador  Club  Budapest

Kedves  Clubtársunk !

Hagyományaink értelmében, clubalapszabályunk IV. fejezetének 2. pontja szerint összehívom a budapesti Ambassador Club

2 0 1 1.  évi

rendes

KÖZGYŰLÉSÉT !

Időpont :     Március   17. / Csütörtök /

Kezdete :    18   óra

Helyszín:    Rozmaring  Vendéglő /  Óbuda /

Napirend :

1.  A Clubelnök  beszámolója a 2010-es clubévről

2. A Clubkincstáros  beszámolója a clubköltségvetésről / Egyben tagdíjrendezési lehetőség /

3.  A Clubtitkár  javaslata a 2011. év  clubév programtervezetére. / Előadások, kirándulások,utazások stb /

4. Egyéb

A budapesti Ambassador Club, a Fővárosi Bíróság 1990.május 7-én kelt, 6.Pk.62540/ 1.sz Végzésével, 1922.sz alatt került nyilvántartásba vételre.

Clubunk Alapszabálya az Egyesületekről szóló 1989.évi II.tv.15.§-án alapszik.

Az egyesületekről szóló törvény a még hatályos Alkotmány 63.§/1/ bekezdésén nyugszik.

Az Alkotmány 63.§/1/ bekezdése szerint : ? A Magyar Köztársaságban az egyesületi jog alapján, mindenkinek joga van a törvény által nem tiltott célra, szervezeteket létrehozni, illetőleg azokhoz csatlakozni?.

Alapszabályunk szerint a KÖZGYŰLÉS határozatképességéhez , az összes tagok / 12 fő / több mint felének  a jelenléte szükséges.

Közgyűlésünket sorrendben a 21. alkalommal hívtuk össze.

Kelt, Budapest, 2011. március 9.                    Ambassador üdvözlettel

Ujlaky  György

a  budapesti Ambassador Club  Elnöke