Ambassador Club                                             Ambassador  Club

                          Ambassador Club Budapest

 

    Kedves  Clubtársunk !

 A  Nyár, mint évszak általában, valahogy nem kedvez a clubéletnek. Legutóbbi clubestünkön, a szabadságolási szokások szinte szociológiai  gondosságú  figyelembe vétele ellenére is kevesen-  hárman –  jöttünk össze. Igaz, „Tres faciunt collégium” tartották a bölcs latinok, de a collégiumnak akkor van igazán jelentősége ha valamiről dönteni kéne. A mi spontán collégiumunknak nem kellett döntenie. Legfeljebb a vacsorát illetően. Itt azonban inkább egyéni, bár ?ne vitassuk – felelős döntések születtek.

Eltelt tehát a virágos Nyár, ami után viszont indulhat az őszi clubszezon. Mit várhatunk a club-ősztől ? Az ismét találkozások, a kedélyes elbeszélgetések, az értelmes információáramlásokon túl:

Szeptemberben  visszahívjuk kedves újságíró vendégelőadónkat, aki járt már nálunk többször is –  legutóbb 2005. szeptemberében. A mindig elcsodálkozásra alkalmas magyar médiaalakulásokról, a médiaszabadság megközelítéseiről fogunk beszélgetni.

Októberben  reméljük régi, de régen látott ceglédi clubtársunkat  vendégelhetjük meg, akit egyben, van szerencsénk a Szerencsejáték Zrt. Elnökeként is tisztelni.

Ha november, akkor: Koncz Pista! A legendás  görcsönyi polgármestert – talán bántólag –  soha nem az ugyancsak mindig csodálkozásra alkalmas magyar végvári közigazgatás metamorfózisairól kérdezzük. Jó szokásához híven, ebben az évben is  írt egy könyvet /”Álmodik a gyomor !”/ –  ezt fogja bemutatni.

Na és a  december , Karácsony, Clubév-búcsúztató.

Haladó hagyományaink szerint, felhasználva kedves clubtitkárunk kivételes városatyai kapcsolatrendszerét, ezt ismét Szentendrén  tervezzük. Eltelve a helyi képzőművészettel és a helyi szakácsművészettel.

Mi lehet még ?  Bizonyára vannak akik emlékeznek, hiszen tanúk előtt történt, néhány clubtársunk ? talán gyanútlanul ? de nem kis megelégedettséggel  mesélt saját gyümölcsű pálinka csodáiról. Nahát ? mondtuk ? akkor majd ősszel /!/ legyen egy : Ambassador Pálinkabemutató

Kedves clubtitkárunk aki csak költői szavakkal  tudta jellemezni  jól sikerült pálinkáit erre az ünnepi alkalomra mindjárt helyszínül ajánlotta kellemes őszi szentendrei kertjét, kisebb gyümölcsösét. /Igaz akkor még csak január volt ?de már nem volt pálinka? /

No, kérjük tisztelettel.  Nem mondunk mi semmit, csak szelíden konstatáljuk :   ?Itt van az Ősz, itt van újra ! ? ?

Mert János apostol már megmondta : ?A kinek van  füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek ? ! /A Mennyei Jelenésekről /3./

Mindezek alapján örömmel hirdetjük: e havi rendes clubtalálkozónk pontos időpontja :

                            Szeptember 20. / Clubcsütörtök /

                     Helyszín: Rozmaring Vendéglő

                  / Óbuda rakpart, Tímár u.HÉV megálló /

                         Kezdete: 18,30 óra  !

 Estirendi pontjaink :

  1. Aktuális  Ambassador Információk
  2. Ambassador Asztali Beszélgetések ( Meghívottunk: dr. Havasi János úr MTV  főszerkesztő, médiatanácsadó)
  3. Egyéb

Clubestéinkre az országban és Erdélyben található minden kedves clubtársunkat és vendégüket szívesen látjuk   ?    ha erre jár !

Tájékoztatjuk a tagságot, hogy kellő időjárás és kellő jelentkező ambiciózus összetalálkozása esetén, a szeptember 21-23-i -i hétvégén,  megpróbálunk egy tiszakécskei clubhétvégét !

Felhívjuk a tisztes clubfigyelmet, hogy a clubkincstáros személye, továbbra  is  nem igazán rendezett.

A többit pedig megbeszéljük   –  majd a  clubban !

Kelt, Óbudán, 2012   szeptember avagy Szent Miklós havának 12. napján.

                              Ambassador üdvözlettel

                                                                       Fekete János   s.k.

                                                                            Clubtitkár

                                                                       dr. Seregélyesi János  s.k.

                                                                           Clubkrónikás