Kedves  Clubtársunk !

Legutóbbi clubestünkön a taglétszám felénél többen ültük körbe a törzsasztalt. /Hajlunk arra, hogy a helyes megfejtők között sorsolással hirdetünk nyertest?/

Meghívott előadónk, érdekes és hasznos előadással örvendeztette meg a taglétszám felénél több jelenlévőt. Tény, hogy legnagyobb államszomszédunkról keveset tudunk. Nemcsak azért amiért Petőfi ? mondván : ? Mit nekem te zordon Kárpátoknak, Fenyvesekkel vadregényes tája !…? nemcsak azért, mert elhalványultak a II.Ukrán Front-látogatás sajátos emlékei.  Keleti, Európa talán legbotrányosabb körülményű, közös határunkon nem igen szivárog át elismerésre méltó információ. Záhony-Csap híres útján, fülünkbe már nem is tudjuk milyen dal rivall?

Az asztali beszélgetés nyomán joggal gondolhatjuk, kicsit többet tudunk, többet értünk a történetileg még fiatal államról. Reméljük, hogy a  javában gomolygó nemzetállam- alapítás,végül jó szomszédaink számát gyarapítja.

Lassan vége felé közeledik jelenlegi clubévünk. A közösségi élményeket szervező barátaink megtették javaslataikat. Bizonyára volt idő átgondolni a szentendrei clubév-búcsúztatóra  kínált menü pontokat. Ez ugye : december 15. /szombat/!

Bizonyára volt idő felelősséggel dönteni a haladó hagyományú görcsönyi disznótourról. /Ez ugye : 2013. február 1-2-3 hétvége/!