Ambassador  Club                                                                        Ambassador Club

Ambassador  Club  Budapest

Kedves Clubtársunk  !

Ismét reánk köszöntött a Nyár. Ez clubprogramjainkat is a maga módján befolyásolja. Nem mondjuk, hogy beárnyékolja  –  pedig milyen jó lenne. Csak nem akarunk a napra nézni, rájövünk az Élet árnyékos oldalának szezonális előnyeire, őszre halasztjuk az aktuális megváltásokat. Összejöveteleinket naplemente után javasoljuk, hűs  kertvendéglőkben, nagy vizek mellett. Kikérjük a nekünk járó söröket és elmerengünk. Mégiscsak: ?van valami rejtély a ser körül, amely rejtélyre sohase jő rá emberfia . ? /Krúdy /

Közösségi mozgósítási felhívásaink egyelőre visszhangtalanok. Talán a Kánikula miatt is. A tiszakécskei hívásra nem jelentkezett számottevő igény. De nem adjuk fel. Többen mondják, ha nem biztosított legalább a kemény mag megszokott jelenléte, Tiszakécske se a régi. Ez komoly igazság, de éppen ez nehezíti az időpontok szerencsés egyeztetését.

Érdekes, színes clubhírként közöljük, hogy két kedves, romantikus, vízenjáró alkatú  Ambassador tagunk,  idén is indult a balatoni Kékszalagon. Hajókategóriájukban   /Yardstick !/ 6. helyezést értek el.  Ezzel kapcsolatban, bizonyítékként fényképeket is tudunk mellékelni. Megérdemlik, hogy nevükön nevezzük Őket: Fekete János –  a mi kedves titkárunk –  és Tóth Miklós  –  a mi kedves kincstárosunk !

[nggallery id=9]

Node, nem indokolatlan ilyen időben a többség által inkább elérhető versenysport a sörözésre terelni a beszélgetés fonalát. Már a gondolat is üdítő.  Ha megnézzük kedves törzshelyünk a  Rozmaring kertvendéglő  étlapját, azt látjuk 3 féle csapolt sert kínálnak:  Dréhert, Pilsner Urqellt és Kozelt. Ez Közép Európában rendben is van. Komoly kultúrtörténet áramlik valamennyi féle hab alatt.

A Drehert egyértelműen magyar sernek tartjuk. Nem alaptalanul. De nem pontosan. A Dreher bajor eredetű család. Egyik nagyot álmodó tagja Bécsben, egyszerű serfőzőként kezdte áldásos működését .

Később Ő lett, az  alapító Dreher bácsi. 1796-ra gyűjtött annyi pénzt, hogy megvásárolja Schwehaton a régi Városi Serházat. Hosszú évek munkájába telt amíg  a schwehater sert kezdték megjegyezni. / Lagerbier / Fia, 66 évvel később nézett körül Pesten  –  Kőbányán.

Kőbánya ? érdekes módon – azért Kőbánya, mert valamikor onnan követ bányásztak. Ennek maradványaként látványos, hatalmas terjedelmű, kiváló pincerendszer maradt. Ez pedig döntő jelentőségű adottság volt, az akkori sörtechnológiában. Más serfőzők is észrevették ezt. A fiatalabb Dreher is elámult. Gyorsan területet vásárolt és 1862-ben Kőbányára is kiterjesztette áldásos tevékenységet. Itt is, egy már működgető Kőbányai Serházat vették át. A magyarországi sikertörténet azonban már a harmadik generációs Dreher Antal sikere. A kőbányai Dreher ser, 1867-ben Párizsban a Világkiállításon már Nagy Aranyéremmel vetette észre magát.

Legdinamikusabban a kőbányai Dreher fejlődött. A Dreher birodalom /flotta/ zászlóshajójává, úgy 1885-90-re nőtte ki magát. /Mert időközben Schwehaton kívül Mischelob /Csehország/ és Triesztben is alapítottak gyárat./  Megjelentek a jellegzetes Dreher márkák az:  Ászok, a Király, a Március a Korona és a Bak. Valamennyi egy-egy  serfőzőmesteri disszertáció !

A legnagyobb konkurencia Kőbányán támadt. A seripar számára Kőbánya egyfajta ?Ígéret Földjét ?  jelentett. A látványosan fejlődő Dreherék  mellett az 1890-es évektől egy sor sörgyár épült fel. Ilyenek : Első Magyar Részvény Serfőzde, Kőbányai Polgári Serfőző Rt., Fővárosi Serfőző Rt., Kőbányai Király Serfőzde Rt., Haggenmacher Kőbányai és Budafoki Sörgyárak Rt.

Mindegyik megtalálta a maga piacát. Közben Dréherék is  átalakultak. /1907-ben / Ekkortól viselték a ?Dreher Antal Kőbányai Serfőzdéi Rt.? nevet.

Amíg a filoxera, az 1880-90-es években rettenetes veszteségeket okozott a szőlő-bor termesztésben, a leküzdhetetlen  társadalmi szomjúság nyertese a seripar lett. Ez virágzásnak indult. /A Főváros a söripartól nyert adóját az oktatásügyre fordította. /

A Világháború, a trianoni  piacveszteségek természetesen jelentősen megviselték a seripart is. A Dreher család vezetője Dreher Jenő lett aki a 20-as években kénytelen volt megválni a Dreher cég schwehati, trieszti és csehországi  gyáraitól. Maradt: Kőbánya. És ezzel Dreherék egyértelműen magyar céggé változtak. Összeházasodtak a konkurens Haggenmacher  családdal. /A Haggenmacher svájci család. 1850-ben jelentek meg Magyarországon és a malomiparban gazdagodtak meg. Az itt nyert  pénzt a söriparba fektették. Kiterjedt népes család. Kevesen gondolnák, hogy még a mi Ambassador clubunkba is akad távoli rokonuk. De hogy ki Ő ? most nem áruljuk el !  Csak a clubesten ! Annyit könnyítésképpen megjegyzünk, hogy sajnos nem ezt a szép szakmát választotta? /

A régi szép idők már nem igen tértek vissza. A piacon maradást azért megoldották. De újabb, vesztes háború következett. Aztán az államosítás. Dreher Jenő 1948. márciusában volt kénytelen tudomásul venni az  államosítást. Egy év múlva –  77 éves korában  –  meghalt. Leányai elhagyták az országot. Nyugat – Európába emigráltak. A söriparral többé nem kerültek kapcsolatba.

Mi pedig azért, megújított Dreher korsóinkba, beleérezhetjük több tehetséges,szorgalmas szakember-nemzedék rendkívüli tudásának néha vigasztaló, néha biztató üzenetét.

 A fentiek értelmében örömmel hirdetjük,hogy  e havi rendes clubtalálkozónk   pontos időpontja :

                          Július  19. / 3. Csütörtök /

                     Helyszín :  Rozmaring  Kertvendéglő

                       Kezdet :  18  óra   !

Kelt, Óbudán 2012. július ,  avagy  Szent Jakab havának  12. /a Tizennégy Segítőszent/  napján.

                                                                Ambassador  üdvözlettel

                                                                 Fekete János clubtitkár

                                                                 dr. Seregélyesi János clubkrónikás