Ambassador Club Budapest - logóAmbassador Club Budapest

Kedves Clubtársunk !

Legutóbbi, áprilisi clubestünkön kedves törzshelyünk kissé kényszerhelyzetbe hozott minket. Valami technikai probléma miatt átirányított minden vendéget sok terme közül, egy másikba . Itt azonban a kelleténél nagyobb nyilvánosság nem kedvezett a klasszikus club-élésnek.

Enni, inni lehetett – a kissé megzavarodott pincérállománynak való, hajótörötteket idéző intenzív integetés után – de a különterem kivételezettségi érzetétől meg lettünk fosztva.

A különterem pedig nélkülözhetetlen minden hozzánk hasonló, eszmecseréket kedvelő társaság számára. A különterem képes biztosítani bizonyos mértékű szalonszerű elit-tudatot, a szeparé-szerű bizalmassági elengedettséget, casinó-szerű ?itt végre magunk között vagyunk? érzetet.

Pedig most szinte teljes számban gyűltünk össze, még kolozsvári Ambassador vendégünk is volt, id. Fritsch László úr személyében.

A kényszermegoldásként kijelölt nagyterem más szempontból a főváros egyik legszebb környezetű vendéglátó helyiségének mondható. Mellettünk a Duna, ami Bécsben még kéknek látszik, a budapesti rakodóparton már inkább ?zavaros, bölcs és nagynak ?tűnik”. Szemben a Margit királykisasszony szigete, ahol egykor a névadó királyleány kérhette szenthez illő szelídséggel a különféle vegetáriánus tálakat. Kissé távolabb a királyi vár , templomok és egyéb szép sziluett.

Közvetlen közelünkben viszont népes társaság ünnepelt egy feltehetően boldog születésnapot. Derűs köszöntő dalokkal és látványos pirotechnikus tortákkal.
Előadásról, clubügyekben való döntésekről nem igen lehetett szó. Örültünk ha a mellettünk ülő clubtárs szavát jól érthettük.

Ilyen körülmények között úgy döntöttünk, – határozatképesen ! -, hogy programot prolongálunk. Prolongáljuk a tervezett ifj.Fritsch Laci előadást. Prolongáljuk a kincstár-ügyben folyamatosan felteendő kérdéseket. Vagyis megpróbáljuk megismételni az egyébként is már megismételtnek hirdetett Közgyűlést.

Így a fentiek alapján bizonyos bizakodással hirdetjük , hogy e havi rendes clubülésünk pontos időpontja :

2013. május 16. /Clubcsütörtök/
Helyszín: Rozmaring Clubterem
Kezdet : 18,30 óra

Javasolt téma :
1. A Kincstár ügy praktikus,optimális megoldása

?Lapzártakor” érkezett az értesítés,hogy Fritsch László barátunk május második felében, korábban előre nem látható különféle hivatalos külföldi utaknak, tárgyalásoknak kell,hogy eleget tegyen. Így a jövő héten sem lesz. Ezért a tervezett kiselőadást tovább, júniusra, próbáljuk halasztani.
Sajnáljuk, bár az egyre több akadályon túl körvonalazódó előadás így kíváncsiságunk számára talán még több sejtelmet és titokzatosságot ígér.

Clubestéinkre /minden hónap 3. csütörtök/ minden más Ambassador clubtársunkat is szívesen látjuk ha – erre jár.

Mit is mondhatnánk még ?
A többit pedig, megbeszéljük: majd a Clubban!

Kelt, Óbudán, 2013. május avagy Pünkösd havának 9. vagyis ?Mihály megjelenésének” napján.

Ambassador üdvözlettel

Fekete János s.k.
clubtitkár
dr. Seregélyes János s.k.
clubkrónikás

Hosszasabb olvasásra érdemes:
www.ambassadorclub.hu
www.ambassador-pecs.hu
www.ambassador-kisber.hu
www.ambassador-duna.hu