dr. Gálszécsy AndrásKedves Clubtársunk !

Legutóbbi, szeptemberi, clubestünkön szép számban ültük körül a club-törzsasztalt. Régi diplomata barátunkat láthattuk viszont, aki többször is megtisztelte vendégelőadásával kis clubasztaltársaságunkat.

Ha jól számolunk, hatodszor látogatott el hozzánk (először 1999-ben). A diplomata pálya és a diplomata életmód mindig kicsit titokzatos a kívülállók számára. Az egyszerű újságolvasó úgy sejti, egy diplomata olyan, aki sokkal többet tud az ügyekről, sokkal többet lát, sokkal többet hall. És sokkal ritkábban beszél. Nem egy médium. Már csak ezért is ritka diplomatákkal társalogni.

Sejtjük, a karrier-diplomata élete sem csak kellemes fogadásokból, elegáns partikból áll. Amikor így áll is, akkor is nagyon kell tudnia viselkedni, és még kiváló italok hatása alatt is tudnia kell, kinek és mit mond. Ráadásul, meg kell jegyeznie, hogy a hasonlóan kiváló italok hatása alatt lévő külföldi diplomata társa mit és miért mond. Egy külön hivatásgond lehet, hogy az évek alatt felhalmozott tapasztalatait és kapcsolatrendszere hasznosítását mennyire igénylik a változó kormányok, változó érdekei.

A modernkori diplomácia egyik legendás alakja Talleyrand, akit mindenki gátlástalan és cinikus elárulásával vádoltak, úgy érezte tartozik a világnak egy politikai végrendelettel. Ebben kijelenti: „Nem teszek magamnak szemrehányást, amiért minden rezsimet kiszolgáltam a Direktóriumtól a mai napig – mert elhatároztam, hogy mindig Franciaországot fogom szolgálni”
(A kortársak ezt – enyhén szólva – diplomatikus megfogalmazásnak érezték…)

Őszi clubszezonunk, reméljük, beindult. A továbbiakban is régen látott, kedves, visszatérő vendégekre számítunk.

Ami a Nemzeti Ambassador mozgalmat illeti, azt bizonyára érzékeli a tisztelt tagság, hogy az „leült”. Újabb találkozókat nem szervez senki, ezekre bizonyára nincs is különösebb igény. Nagyjából minden fontosat tudunk már egymásról…

Küldöttgyűlésre talán, néha volna halvány igény – de az sincs kilátásba. Rendelkezünk viszont, egy valószínűleg a nemzetközi Ambassador táborban is párját ritkító honlappal („www.ambassadorclub.hu”)!

Ez igen igényes, színvonalas. Ez igazán alkalmas minden használható clubinformáció közzétételére. Mostanában még meg is újult. Sajnálatosan nincs kihasználva. Az ebben felkínál publikációs lehetőséggel, fényképek küldésével, éves programok kínálatával, szinte senki nem él. Ezekben a visszahúzódásokban nyilván szerepet játszik a lokális club–korfák tisztelt évgyűrűinek gyarapodása. Ez a jelenség – amennyire tudjuk – az egész európai clubhálózatra jellemző. Egy jelentős korosztály pl. egészen másként viszonyul az internethez, mint a fiatalok. Használja a legfontosabbakra, de nem él vele.

Így hát, azt javasoljuk jámborul, a minden clubban fellelhető fiatalabb tagoknak, legalább fényképeket küldjenek a befelé forduló, de azért létező clubtalálkozásokról. Mert azért annyi kíváncsiság talán maradt bennünk, hogy rá-ránézzünk egy-egy clubkirándulás, bál, díjátadás képeire. Egy Ambassador archívum szunnyadó lehetőségéről nem is beszélve…

E fenti, értékmentőnek szánt gondolatok hatása alatt örömmel hirdetjük, hogy e havi, rendes clubestünk pontos időpontja:

2013. október 17. (Clubcsütörtök)

Helyszín: Rozmaring Vendéglő
/Óbuda, rakpart, Tímár utcai HÉV megállónál/
Kezdet: 18 óra!

Tervezett estirendi pontjaink:

1. Aktuális Ambassador Információk
2. Ambassador Asztali Beszélgetések

Vendégelőadónk: Dr. Gálszécsy András miniszter úr, Clubunk Alapító Tagja
Téma: Kis Nemzetbiztonsági Társalgó

(Clubestéinkre minden kedves clubtársunkat, szívesen várjuk az országból és Erdélyből)

A többit pedig megbeszéljük majd a Clubban!

Kelt Óbudán, 2013. október, avagy Mindszent havának 9. napján

Ambassador üdvözlettel

Fekete János titkár

S. J. krónikás

(dr. Gálszécsy András úr fotója a TV2 képtárából származik)