Ambassador Club PécsSzeretettel köszöntök minden kedves Ambassador Club társunkat, barátunkat, ismerősünket, vagy éppen azt a jelenleg még ismeretlen, de nemsokára talán barátként tisztelt embert, ki kezében tartja a jubileumi kiadványt, melyet az Ambassador Club Pécs 20 éves fennállásának ünnepére állítottunk össze.

Számomra e klub egy sziget, mely békét, barátságot, kulturált kikapcsolódást hoz a hétköznapok forgatagába. Egy társaság, mely a benne rejlő értékrenddel, erkölcsi tartással mintaként szolgál a társadalom egészének. Emberek csoportja, mely humánus, egymást segítő közösséget alkot. Tradíció, mely a civil világ alapvető emberi értékeire, a közösség erejére, a tudás és a kultúra örökkön megújuló, mégis örök érvénnyel ható egységére épül. Férfiak társasága, kik büszkén vállalják, hogy erejük, kitartásuk és hitük a mellettük álló nőből és az őket körülvevő családból ered.

Az Ambassador eszme méltó recept egy példaértékű emberi közösség megalkotására a világ minden táján. Ezt igazolja a világ 26 országában működő, több ezer tagot számláló Nemzetközi Ambassador Club szövetség, melynek mi itt Pécsett büszke tagjai vagyunk.

Hiszem, hogy minden embernek szüksége van egy közösségre, melyben önmaga lehet!

A miénk ilyen!

Gruß des Präsidenten!

Ich grüße alle unsere lieben Ambassador Club Gesellen, Freunde, Bekannte oder die zum jetzigen Zeitpunkt noch Unbekannte, die wir vielleicht bald als unsere Freunde begrüßen dürfen, die diesen Jubileumsausgabe, was wir zum Anlass des 20jährigen Bestehens des Ambassador Club Pécs zusammengestellt haben, in den Händen halten,

Für mich ist dieser Club eine Insel, die Ruhe, Freundschaft und kulturelle Entspannung in den Alltag bringt. Eine Gesellschaft, die wegen den in ihr steckenden Werte, moralischen Gesinnung als Vorbild für die ganze Welt dient.  Eine Gesellschaft solcher Menschen, die eine humane, einander helfende Gemeinschaft bilden. Tradition, die auf die Einheit der sich ewig erneuernden, aber trotdem ewigen Basis der menschlichen Werte der zivilisierten Welt, der Stärke der Gemeinde, und des Wissens und der Kultur baut. Gemeinschaft von Männern, die stolz darauf sind, dass sie ihre Kraft, Ausdauer und ihr Glauben von der Frau, die neben ihm steht und der ihm umgebenden Familie entspringt

Der Ambassador Gedanke ist ein würdiges Rezept zur Gründung einer vorbildlichen Gemeinschaft überall auf der Welt. Das beweist der Internationale Ambassador Club, der in 26 Länder, mit mehr als tausend Mitglieder funktioniert, und zudem wir hier in Pécs stolz gehören.

Ich bin darüber überzeugt, daß jeder Mensch eine Gesellschaft braucht, in der er selbst sein kann.

Unsere Gemeinschaft ist so eine.

Mit freundlichen Grüßen,

dr. Tamás Kondor

Präsident, Ambassador Club Pécs