Globális digitális marketing-mixSikeresen leküzdöttük azt a technikai hibát, amely miatt honlapunk egyes írásai eltűntek a honlapról. A leküzdés annyit jelent, hogy fogalmunk sincs, hogy mi okozta a galibát (ennyit a számítástechnikáról… 🙁 ), de legalább az írások többsége megmaradt. [Azt valószínűsítjük, hogy az a modul, ami arról gondoskodott, hogy az oldalunkon megjelenő írásokat automatikusan átvigye az Ambassador Club Magyarország hivatalos honlapjára, nem kompatibilis a megújult alap szoftverrel, a bejegyzéseket több tucatszor átvitte és megjelenítette, és a nagy törlés-helyreállítás során véletlenül örökre törlésre került néhány bejegyzés. meg próbáljuk majd összeszedni a hiányzó írásokat, és pótolni fogjuk őket – ahogyan azt az idő engedi majd.]

dr. Orosdy Béla ny. docens PTE-KTKA mai klubfoglalkozás előadója dr. Orosdy Béla, a PTE-KTK újdonsült nyugdíjas docense volt (nem docensként, hanem nyugdíjasként újdonsült a tanár úr), aki a A marketing szerepe a hétköznapjainkban címmel érdekes előadást tartott a klub tagjainak.

Az bizonyos, hogy nehezen tudja eldönteni még a közgazdász társadalom is, hogy mennyiben tudomány a marketing, de hogy mennyire közgazdaságtan, az nem nagyon kérdéses; valahogy úgy summázható, hogy a marketing a közgazdaságtan tudományát alkalmazza.

A tanár úr előadásából olyan érdekességeket tudhattunk meg, hogy pl. miért világos egy mosópor csomagolása (tisztaságérzetet kel, és a súlya ellenére azt sugallja, hogy könnyű), vagy milyen szavakat kell kerülni az ügyféllel történő tárgyalás során (pl. a nem, a drága szavakat).

Érdekes példákat hallhattunk és láthattunk a képi megjelenítésekről, az alkalmazott betűtípusokról, a zene és az eladás összefüggéséről, vagy a szemkontaktusról, a testbeszédről.

Köszönjük szépen dr. Orosdy Béla remek, felkészült, interaktív előadását!

Előadónk távozását követően egészen éjfélig tartó beszélgetés alakult ki, amelynek egyik legfőbb témája dr. Ezer Ferenc barátunk bejelentése, mely szerint tegnapelőtt este, a tegnapi klubnapot megelőzően, a levelezőrendszerünkbe írt üzenetében közölte, hogy klubtagságát megszünteti:

Hosszú vajúdás, hezitálás után arra az elhatározásra jutottam, hogy Ambassador tagságomat a mai nappal megszüntetem.  A Klubból való kilépéseim okait közületek sokan ismerik, döntésem megváltoztatására irányuló törekvéseket megköszönöm, de elhatározásom végleges.

Köszönöm a sok élményt, barátságot amit a Klub az elmúlt 18 évben nekem adott.

További sikeres klubélete kívánok!

A bejelentés talán még a legközelebbi barátokat is meglepte, bár tartalmát tekintve nem volt ismeretlen, hiszen tudtuk, hogy Feri barátunk már egy jó ideje tusakodik magával.

„Az Ambassador nyakkendőmet és kitűzőmet nem dobtam el, a szívemben még Ambassador maradtam, és nem zárom ki, ha lényeges változás történik, akkor újra jelentkezzek” – mondta Feri barátunk még a levelének megírásának estéjén telefonban.

A „lényeges változás” kifejezés használatával, illetőleg egyáltalán a bejelentéssel barátunk mindenkit, a személyeket, az elnökséget, a klub egészét, önvizsgálatra késztetett.,

Szinte egyöntetű volt az a vélemény, megállapítás, hogy a klub mintegy „ráült” a nemzetközi találkozó sikerére, és gyakorlatilag mintegy másfél éve „ül a babérokon”. Ugyanúgy megfogalmazásra került az is, hogy a körülöttünk zajló gazdasági környezetre való reagálásunk, a munka, az elfoglaltságok is nagyban hozzájárulnak a klubélet ellaposodásához, de alapvetően mégis mi, saját magunk tehetünk arról, hogy ne hagyjuk, hogy így legyen.

Bizonyos, hogy még számtalan beszélgetés, ötlet, tipp, terv lesz a közeljövőben klubszinten, de a személyes kapcsolatok szintjén is, hogy miképpen rántsuk ki magunkat a saját hajunknál fogva ebből a klubválságból.

A klub tagjai megtárgyalták a 2013. évi Ambassador Díjra szóló javaslatokat, és a jelenlévők egyhangú szavazattal megválasztották a díjazott személyét. Az ünnepélyes díjátadóra 2013. október 02-án, a Kereskedelmi Központ Fókusz Éttermében kerül sor, a „20 éves az Ambassador Club Pécs” jubileumi klubnap keretében. (Távollévők: Kasó Tamás, Keresnyei János, dr. Kiss Gábor, Kovács Tibor és Seres László)

A 20 éves jubileum tiszteletére különböző ötletek merültek fel, melyekről az a döntés született, hogy egy emlékkiadvánnyal és jubileumi klubnappal tisztelegjünk az eseményre.

dr. Kállai Sándor és Szentiványi László barátaink vállalták, hogy áttekintik az albumainkat és emlékkönyveinket, dokumentumainkat, és ezekből válogatnak a majdani kiadványba történő megjelenésre anyagokat.

dr. Lustyik György és dr. Kondor Tamás vállalták a „sajtó alá rendezés” munkáinak elvégeztetését, szervezését. (Ennek kapcsán merült fel, hogy vigyük el meglévő anyagainkat digitalizálni, de erről végleges döntés nem született.)

Farkas Győző vállalta, hogy a honlap és egyéb begyűjtött archívumokat, képeket összegyűjti, kiírja DVD-re, és a szervezők rendelkezésére bocsájtja.

Szentiványi László tájékoztatta a tagságot, hogy a veránkai kirándulásra nincs már lehetőség szabad hely hiányában ebben az évben, és már most célszerű lenne megkezdeni a szervezést, ha jövőre el kívánunk látogatni erre a kirándulóhelyre.

Éjfél felé, jóval a hivatalos zárórát követően, még mindig beszélgetve lezárult a mai klubnap, de biztos, hogy még nagyon sokan fognak otthon, a konyhaasztal mellett tovább gondolkodni, nehezen térünk nyugovóra, de bízunk a Klub jövőjében.