Újra itt van, újra itt van, újra itt van a nagy csapat. Csapjad össze, csapjad össze, csapjad össze a mancsodat.

„Nyertes csapaton ne változtass! Ezt még tanulni kell. Vissza, vissza, vissza…! Hogyvót, hogyvót!!?? Talán majd most…” – és hasonló élcelődések köszöntötték az Ambassador Club Pécs mai napon megválasztott régi-új elnökségét.

Először az Ambassador Club Pécs tisztújító közgyűlésének hivatalos eredménye:

A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy a jelenlévő, 11 szavazásra jogosult tag leadta szavazatát, amelyből 1 szavazat érvénytelennek bizonyult, 10 szavazat érvényes volt.

A szavazatok alapján az Ambassador Club Pécs 2013. évi elnöksége: dr. Kondor Tamás elnök (10), dr. Lustyik György alelnök (6), dr. Kállay Sándor titkár (10) és Farkas Győző kincstárnok (10). A zárójelben lévő számok a kapott szavazatok számát jelenti.

A hagyományainknak megfelelően az új elnök szünetet rendelt el, amíg a pezsgőt kitöltik, amivel köszöntjük a tagságot, és az új elnökséget.

Ambassador Club Pécs - a régi-új elnökség 2013.

 A Közgyűlést megelőzően több mint egy órát beszélgettek a tagok egymással, különféle bejelentések történtek; Keresnyei János nyitotta a sort, Katics József folytatta, majd dr. Ezer Ferenc, dr. Kállay Sándor után Szentiványi László fejezte be a közleményeket. 🙂

Az elnöki csengőszót követően dr. Kondor Tamás elnök úr emelkedett szólásra. Ismertette a Közgyűléssel, hogy a 15 tagból 11 megjelent, így megállapítható, hogy a Közgyűlés határozatképes.

Távollévő barátaink: Héder Sándor, dr. Kiss Gábor, Seres László és Simon Attila urak.

A taggyűlés külön levezető elnököt nem választott, ezt a tisztet az Elnök úr maga vállalta fel. A korábban kiküldött, és a honlapon is elérhető napirendi pontokat a tagság egyhangúlag elfogadta, így a további munka a napirendi pontoknak megfelelően zajlott:

  1. Elnöki beszámoló a 2012. évről
  2. Pénzügyi beszámoló (pénzügyi beszámoló, mérleg és eredménylevezetés, közhasznúsági melléklet) a 2012. évről
  3. A beszámolók elfogadása
  4. Tisztújítás
  5. 2013. évi programok tervezése
  6. Egyebek

Az egyhangúan elfogadott napirendi pontokat követően dr. Kondor Tamás elnök úr ismertette az Ambassador Club Pécs 2012. évi tevékenységének beszámolóját: