Ambassador Club Budapest - logóAMBASSADOR CLUB BUDAPEST

Meghívó!

Alapszabályunk IV.fej 2.pontja alapján összehívom

a Budapesti Ambassador Club

2 0 1 3. évi

rendes,  egyébként, sorrendben 23.

KÖZGYŰLÉSÉT !

Időpont :    2013. március  21.  /Clubcsütörtök/

Kezdet :     18:30  óra

Helyszín :  Rozmaring Vendéglő Budapest

 Napirendi pontok :

  1. A Clubtitkár beszámolója a Clubelnök megbízásából az elmúlt  clubévről.
  2. A Clubtitkár javaslata a 2013-as clubév programjaira
  3. A clubkincstár probléma optimális megoldása
  4. Egyéb

Alapszabályunk értelmében a KÖZGYŰLÉS határozatképességéhez az összes tagok több mint felének megjelenése szükséges. /Clubtagjaink száma: 12 fő/                                                                                                       

Clubunk Alapszabályát 1990.május 7-én vette nyilvántartásába a Fővárosi Bíróság. / 6.Pk.62540/1. /

Clubműködésünk  az Egyesületekről szóló 2011.évi CLXXV.tv  3.§-án alapszik.

Az Egyesületi jogot Magyarország Alaptörvénye biztosítja./ VIII.cikk /2/.bek

 Kelt, Budapesten,2013.március 15-én, márczius idusán.

/ Éljen a Magyar Szabadság ! Éljen a Haza ! / 

                                    Ambassador  üdvözlettel

                                                                    Ujlaky György clubelnök

                                                                      meghatalmazásából

                                                                    Fekete  János s.k.

                                                                       clubtitkár