e3Idei harmadik klubestünket a szokásos helyen, a Pesti Sörcsarnokban tartottuk 2014. március 27-én.

A téma szorosan összefonódott februári előadásunkkal, amelyet Naszály András tartott a paksi atomerőmű bővítését több nézőpontból is mérlegelve.

Mivel az energiapolitika kérdései parázsló eszmecserét gyújtottak lángra klubunk férfi soraiban, márciusban Kovács Bence igyekezett a klubtagok kíváncsiságát oltani egy frissen publikált, 20 évre előretekintő energiapiaci prognózis adataiból merítve.

A nukleáris energiáról folytatott beszélgetésünk szinte magától értetődő módon ívelt át a fosszilis és alternatív energiaforrások jelenére és jövőjére. Megosztott gondolatainkat nem csak a szubsztitív lehetőségek viszonylatában, de földrajzi síkon is szabadjára engedtük. Az előadás címe: Globális energia trendek 2035-ig.

 Röviden összefoglalva a következőkről esett szó:

“A világ rohamos gyorsulása, a motorizáció és a népesség robbanásszerű növekedése energiaéhségünk vonatkozásában hatványozottan érvényesül.

A tőke-alapú gazdasági berendezkedés valamennyi vetülete szorosan függ az energiaellátástól, essen szó akár az ipari versenyképességről, vagy a modern társadalmak alapvető szükségleteiről.

Megítélésem szerint az energia kérdése alapjaiban határozza meg bolygónk jövőjének alakulását, s ennek fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a stabil, olcsó és tiszta energiaforrások körüli stratégiai érdekcsoportok éppen napjainkban alakítják erővonalaikat, immár több évtizedes távlatokba előretekintve.

Bár ez az időegység az energia-stratégiában nem túlzó, már csak az iparág tárgyieszköz – technológia igényét tekintve sem. A racionalitás talaján maradva, politikai és gazdasági érdekektől mentesen, egészen érdekes kép alakulhat ki bennünk, ha objektíven vizsgáljuk az elmúlt 60 év és jelenkorunk tényadatait, illetve ezek tükrében az előttünk álló évtizedekre vetített víziókat..”

Ambassador Club Duna - Kovács Bence

A téma vázlata:

– Kitekintés 2035-ig: Globális energia trendek
– Cseppfolyós üzemanyagok
– A földgáz jelentősége a közeljövőben
– A szén és a nem fosszilis energiahordozók
– Emissziós felhő és az energia mix
 
 
Jelen álláspontok arra engednek következtetni, hogy földünk energiafogyasztásból eredő szén-dioxid kibocsátása 29%-kal növekszik a következő 20 évben.
A jelenleg forgalomban lévő egy milliárdnyi globális gépjármű flotta két és félszer nagyobb lesz. 
A  fosszilis energiahordozókat vizsgálva, a földgáz fogyasztás növekszik legnagyobb mértékben. Bár nominálisan továbbra is megőrzik sereghajtó pozíciójukat a megújuló energiaforrások az energia mixben, mégis ezen a területen számíthatunk a leggyorsabb növekedésre, ami az évi 6.4%-ot is elérheti.
Ezzel a biztató gondolattal zártuk klubestünket, amelyet a téma komolysága ellenére a jó hangulat szüntelenül fűszerezett.