Kedves Clubtársunk!

Szeptemberben kétharmados többséggel ültük körül a jó öreg clubtörzsasztalt – ami önmagában imponálóan hangzik. Beavatottak azért tudják, hogy összesen 12-en vagyunk.

Meghirdetett előadásunk sajnos elmaradt, áthúzta az aktuális tennivalósság. Pedig érdekesnek ígérkezett. Felsőoktatásunk aktuális átszervezése. Ráadásul egy olyan egyetemi vezető kulcs-szereplővel aki egyben kis clubunk tagja. De a közvetlen clubon belüli diskurzus helyett, kari válságstábot kellett összehívnia. Ahogy szegény, jóhiszemű Széchenyi képzelte, a „kiművelt emberfők” képzése nem is olyan egyszerű nekiveselkedés kérdése. Súlyos érdekeket érint, sőt sért és ezek az érdekek harcra kelnek. A helyzet talán legkedvezőtlenebb hozománya az, hogy amíg ezek a harcok dúlnak addig nincs komoly figyelem tanításra, kutatásra, publikálásra, de még egyszerű olvasásra sem. Addig nem tudunk a Harvard nyomába eredni.

El tudjuk képzelni, hogy ilyen stressz-szituációk kihozzák a mégoly kvalifikált és kiművelt államtitkárból vagy professzorból is a bennük lappangó állatot, de legalább a maffiózót. De majd egyszer minden higgadtan elmesélhető és publikus lesz.

A club örök, vagy legalábbis 25 éves! Ezzel az évfordulóval kapcsolatos t azon döntésünk, hogy a legközelebbi tehát, októberi clubesten megemlékezünk erről. Nem hangsúlyozzuk túl jelentőségünket, nem kívánunk vállalni erőnk felüli reprezentációkat. Csak kedélyesen összeülünk egy Ünnepi Clublakomára, a találkozások örömével, és a rég látott jóbarátok kíváncsiságával.

Éppen ezért örömmel hirdetjük, hogy e havi rendes clubestünket ünnepélyesen átalakítjuk:

25. éves Ünnepi Clubest

Időpont: 2015. október 16. (péntek)

Helyszín: Budapest, Rozmaring vendéglő

Javasolt kezdet: 18,30 óra!

A rendkívüliség és ünnepiség fontos része, hogy meghívjuk egykori és még elérhető volt clubtársainkat is. Bízunk benne, hogy egykori kedves közös élményeinkből, beszélgetéseinkből, előadásainkból, kirándulásainkból megmaradt annyi kedves emlék, aminek kedvéért eljönnek és koccintanak velünk.

Végiggondoltuk hol lenne méltó megtartani ezt az ünnepi találkozást. Sajnos egykori clubhelyiségeink szinte eltűntek negyedszázadunk időtartama alatt. A legelső, emiatt kicsit kultikus Kaltenberg Sörház ötlete kínálta magát. De bebizonyosodott most is, mint már annyiszor, a teljes vendéglátói megbízhatatlansággal, felelőtlenséggel és többletfogyasztási sandaságokkal reagált érdeklődésünkre. Így maradt az utóbbi 5-6 év megszokott, csendes törzshelye a: Rozmaring.

A megszokott csütörtöki nap helyett a pénteki napot választottuk. Feltehetően a hét vége várható nyugalmának közelsége, szabad idő, program választási kedve, jobban kedvez mindenki találkozási lehetőségének. Így tehát feltöltődünk várakozási kedvvel és érdeklődéssel és a clubmozgalmak egészséges társadalmi jelentőségében való meggyőződéssel.

Elmerengve a Casino-alapító Széchenyi szavain:

…kell, hogy hazánkban is legyen egy olyan megkülönböztetett, díszes összegyűlekezőhely, melyen a főbb, előkelőbb és jobb nevelésű, eszes, értelmes férfiak a társadalmi rend minden osztályából, egymással vagy barátságos beszélgetés végett vagy többféle politikai újság s hasznos gazdasági, tudományos, művészeti írások olvasása céljából, magukat üres óráikban illendően mulathassák és a Casinóban egyúttal kényelmes vendéglőt is leljenek.

(1827)

Kelt, 2015. október avagy Mindszent havának 7. napján

Ambassador üdvözlettel

Ujlaky György
Clubelnök