Kedves Clubtársunk!

Legutóbbi találkozásunkon, éves Közgyűlésünkön, szinte teljes létszámban vettünk részt. (Egy clubtagunk maradt távol , reméljük jól van. )
Így aztán a határozatképesség más érzéshez nehezen hasonlítható kellemes tudatában hallgattunk meg, fogadtunk el, és határoztunk.
Miután Fővárosi Bíróság (újabban: Törvényszék) által bejegyzett jogi személyek vagyunk, néha eleget kell tenni a jogállamiság reméljük biztonságot adó kötelezettségeinek, formaiságának. Ahogy Kosztolányi írta rácsodálkozva még 1924-ben a Bús férfi panaszai című ciklusában: „Beírtak engem mindenféle Könyvbe és minden módon számon tartanak”

De, lássuk be, az államnak is megvannak a maga problémái, mégha ezek egy részét maga csinálja, magának. Néha nekünk is. De, egy normális állam büszke a clubjaira.

Az idei clubév programtervezete lassan, kényelmesen, talán azt is mondhatnánk öregurasan bontakozik ki. Nem mintha kötve lennénk akármihez is. Nem annyira előadásokon, inkább a találkozásokon, beszélgetéseken a hangsúly. A megjelenési arányok bizonyos fokig befolyásolják a meghívásokat is. Fékezi a meghívások lelkességét, ha a meghívónak néha mentegetőznie kell négy-öt fős jelenlét esetén. Mert a meghíváskor egy érdeklődő, csillogó szemű, pezsgő, európaiságba beágyazott clubbal kecsegtetünk. A valóság meg, többször egy visszafogott, kimért, alkoholmentes sörözővel szembesít.

Az ideális vagy legalább az ideálishoz közeli clubtagság összetételéről elképzelt clubalapítói bölcsesség persze sokat segít.
Hiszen sokszor bizonyítottuk, hogy saját kútfőinkből is igen érdekes és tartalmas előadások, beszélgetések buzognak elő. Szinte mindenhez értünk. Ráadásul kíméljük a clubpénztárt is.
De, nem árt néha kitekinteni és baráti kapcsolatainkat aktuális vonzó témákra fordítani.
A fentiek szellemében, szokásos örömmel hirdetjük, hogy e havi rendes clubestünk pontos időpontja :

2016. május 19. /Clubcsütörtök/

Helyszín : Rozmaring Vendéglő

/óbudai Duna rakpart, Tímár utcai HÉV megálló/
Kezdet: 18:30 óra

Kötetlen clubestéinkre minden Ambassador barátunkat – szívesen várjuk – ha erre jár!

A többit pedig megbeszéljük, majd a clubban.

Kelt, Óbudán 2016.május avagy Pünkösd havának Szervác napján.

Ambassador üdvözlettel

 

      S. J.
clubkrónikás