Kedves Clubtársunk!

A budapesti Ambassador Club Alapszabálya IV. fejezetének 2. pontja alapján összehívom az Ambassador Club Budapest

2016. évi rendes KÖZGYŰLÉSÉT!
(sorrendben a 26. Közgyűlés)

Időpont: 2016. április 21. (Clubcsütörtök)

Helyszín: Óbudai Rozmaring Vendéglő  (törzshelyünk – 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 125.)

Kezdet: 19:00 óra

Napirendi pontok:

1. A Clubelnök beszámolója az elmúlt 2015-ös clubévről, illetve az ez évi clubprogram tervekről

2. A megbízott Clubkincstárnok beszámolója a clubkincstár helyzetéről,a tagdíjak felhasználásáról

3. Egyéb

Alapszabályunk értelmében, a Közgyűlés határozatképességéhez, az összes tagok több mint felének megjelenése szükséges. (Jelenlegi clubtagságunk, 12 fő)

Clubunk Alapszabályát 1990. május 7-én, végzéssel vette nyilvántartásba a Fővárosi Bíróság (6.Pk.62540/1. sz.)

Clubműködésünk az Egyesületekről szóló 2011.évi CLXXV.tv 3. §-án, illetőleg a Civil Szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló CLXXXI. tv-en alapszik.

Az Egyesületi jogot Magyarország Alaptörvénye biztosítja (VIII. cikk, 2. bekezdés).

Kelt, Budapesten, 2016. április 13-án.

Ambassador üdvözlettel

Ujlaky György
Clubelnök s.k.