Kedves Clubtársunk !

Alapszabályunk és hagyományaink alapján, összehívom az

Ambassador Club Budapest

2017. évi rendes K Ö Z G Y Ű L É S É T !

Időpont : 2017. március 16. (Clubcsütörtök)
Helyszín : Rozmaring Vendéglő
Kezdet : 18:30 óra

Javasolt napirend:

  1. Beszámoló az elmúlt clubévről, különös tekintettel a felügyeleti hatóságokkal folytatott levelezésre (Clubelnök)
  2. Éves tagdíjaink helyzete (mb.Clubkincstáros)
  3. Egyéb

Kedves Clubtársaink ! Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy clubunk bizonyos jogszabályi keretek között működik.

Bár jellegében egy szabadidős, baráti asztaltársaság vagyunk, a clubszerűség az egyesületi forma, vagy ahogy mostanában mondják: a civil szervezetek működése, bizonyos jogszabályi kötelezettségekkel jár.
Pl: A törvényességi felügyelet rendszeres tájékoztatása. Be kell ismernünk ez a tevékenység, nem az erősségünk. Ebben inkább kedélyes asztaltársaság, mint jogi személy vagyunk. Valószínűleg ezt finom, megértő elnézéssel kezelte volna továbbra is a törvényességi szerv, ha nem születik egy új Ptk. (2013. évi CLXXVII. törvény). A Ptk. változtatásokat ír elő mindenféle alapszabályban. A törvényességi felügyeletek kénytelenek lépni. Vizsgálni és jelezni.
Ennek megfelelően, 2015-től, bizonyos levelezés alakult ki kis clubunk és a törvényességi felügyeletet gyakorló hivatalok között. Beszélgettünk már erről, de tenni, nem volt kedvünk.

Az éves Közgyűlés kiváló alkalom ilyen ügyek megbeszélésére. Ezért kérünk, hogy az ugyancsak Alapszabályunkban rögzített döntéshozatali képességre is tekintettel, vegyél részt Közgyűlésünkön és mond el véleményedet. Vagy, ha nem is mondod el, tudjál róla.

A közelgő Nemzeti Ünnepre tekintettel: Éljen a Magyar Szabadság, Éljen a Törvény előtti egyenlőség!

Kelt, Óbudán, 2017. március 9-én

Ambassador üdvözlettel

Ujlaky György
Clubelnök