Kedves Clubtársunk!
Kedves Pártoló Tagunk!

Az elmúlt hónapra hirdetett 2108. évi Közgyűlésünk érvényes és határozatképes volt.
Kis clubunk rendeltetés szerinti működése, nem igényel különösebben súlyos döntéseket. Napirendi pontjaink nem is ígértek clubsors-döntő témákat.
Azonban a tagdíjfizetéssel kapcsolatos kimutatások tudomásul vétele, értelmezése felvetett és váratlanul kialakított bizonyos clubdiskurzust. Mondhatjuk akár clubvitának is. A vitatéma komoly téma, Közgyűlésre tartozó téma. Clubstátuszunk alapvető újraértelmezése vetődött fel.

A kicsit váratlan feldobott gondolat: indokolt-e, hogy még mindig fizetünk nemzetközi tagdíjat? (Meg egyáltalán tagdíjat.)
Hát, igen. A Tagdíjfizetés, mint olyan! Marx Károly elismert Tőke elemző írja valahol: „ A pénz körül, valahogy eltűnik minden kedélyesség „! (Sajnálatos,  hogy már nem maradt ideje a tagdíjak elemzésére…)
Bár tudjuk, a marxista társadalomszemlélet kizárólagossága kissé megingott, az idézett megállapítás helytállónak látszik.

Mi indokolja club-töprengéseinket? 70 év körüli tagságunk a nemzetközi clubprogramok iránt már jóval kevesebb ambícióval, érdeklődéssel rendelkezik A csökkenő nyugdíjas lehetőségeket sokféle állami és nem állami szervezet méltányolja.

A mi korunkban ingyen tömegközlekedünk, ingyen járunk múzeumba, nem kell már könyvtári olvasójegyért fizetnünk. Szakmai egyesületekbe is csökkentett, mérsékelt, nyugdíjas tagdíjat fizetünk.
Akkor minek nekünk az Ambassador tagdíj? A nemzetközi Ambassador clublehetőségekkel már nem kívánunk élni. (Mint például lehetne idén szeptemberben, Amszterdamban.) Kiderült, ez a kérdés, valamilyen formában, valamennyi clubtársunkat foglalkoztatja.

Többféle megközelítés lehetséges. A tagdíj nagysága. Bár szinte már valamennyi tagunk nyugdíjas – amennyire van bepillantásunk az életvitelükbe – szerencsére nem látszik komoly gondnak évi kb. 20.000 Ft tagdíj fizetése. Ennek egy része csak a nemzetközi tagdíj. (Persze ha különféle elmaradások miatt ez az összeg felszökik 40-50.000 Ft-ra – az lehet bosszantó.)

Az IAC méltányolva a Kelet-Európai GDP-k gazdaságilag nehézkes felzárkózását, jelenleg is csak a teljes tagdíj felét kéri.

Alapszabályunk át meg át van szőve, etikai szálakkal. Nemcsak a hangzatos Freiheit, Humanitat stb jelszavakra gondolunk. Hagyományos gentleman etikáról van szó. Mondhatnánk ezt magyarosabban: az úriember becsületszavának is. Ami túlmutat a merkantil, haszonelvűségen. Tehát, nem tűnik különösebben elegánsnak, ha már nem látunk semmi előnyt magunk számára, akkor köszönjük szépen, egyszerűen eltűnünk. Feltehetően ez az egyik magyarázata a korábban létezett, Kelet-európai Ambassador pártok szép lassú felszívódásának.

Nem tudjuk nyugat-európai nyugdíjas clubtársaink számára jelentkezik-e ilyen probléma , vagy a jóléti társadalmak derűjével fizetnek az Ambassador szemfödőig.
Ugyanakkor valljuk be, lényegében már régóta csak egy baráti asztaltársaság vagyunk. Ez azért egyfajta érték. Több évtized kedves élményei vannak bennünk.  Csak más kategória. Nem igényel alkotmányos jogokat, egyesületi törvényeket. (Ezzel együttjáró, törvényességi felügyeleteket, statisztika hivatali adatkéréseket.)

Nem kell gyorsan döntenünk !
Szép lassan javaslunk kidolgozni egy kulturált, etikus visszavonulást. Ambassadorhoz méltót.
A fenti, ahogy a költő mondja: „emberhez méltó gondú” gondolatok hatása alatt, mégis örömmel hirdetjük e havi rendes clubestünk pontos időpontja

2018. április 19. (Clubcsütörtök)
Helyszín: Rozmaring Vendéglő
/ óbudai Duna part /
Javasolt kezdet: 18:30 óra

Várható témáink:
1. Aktuális Ambassador Információk
2. Ambassador Asztali Beszélgetések: Változások a polgári jogban! (Polgári peres eljárás és más)
Előadónk : Dr. Kovács Kázmér úr, pártoló tagunk, a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnökhelyettese, a Magyar Autóclub jogi tanácsadója, a magyar autós közlekedéspolitika, médiából is jól ismert személyisége

(Clubestéinkre minden Ambassadort szívesen várunk – ha erre jár.)

Amint ismeretes, pécsi clubtársaink április 4-én, szép szokásukhoz híven, Villánykövesden, a jónevű Tiffán Pincészetben, rendeztek nemzeti clubtalálkozót. Éreztük, amint az egészségünkre is ittak.

A többit pedig megbeszéljük majd a clubban.

Kelt, Óbudán, 2018. április avagy Szent György havának 12. napján

Ambassador üdvözlettel
S. J.
clubkrónikás