Kedves Clubtársunk!

A Fővárosi Bíróság által 1990. májusában nyilvántartásba vett Alapszabályunk IV. fejezetének 2. pontja alapján, összehívom az

Ambassador Club Budapest

2018 . évi rendes KÖZGYŰLÉSÉT !
(28. Közgyűlésünk!)

Időpontja : 2018. március 22., csütörtök
Helyszín : törzshelyünk, Budapesti Rozmaring Vendéglő
Kezdet : 18:30 óra

Megbeszélnivalóink:

1. Rövid áttekintés az elmúlt clubévről
2. Végiggondolása ez évi programjainknak
3. Megbízott és felkért club-kincstárosunk tájékoztatója clubköltségvetésünkről, befizetési kötelezettségeinkről.
4. Egyéb

Alapszabályunk értelmében határozatképességünkhöz az összes tagok,több,mint felének szavazata szükséges. (Jelenleg – bizonyos optimizmussal – 11 aktív taggal számolunk.)

Alapszabályunk az Egyesületekről szóló törvényen alapszik (2011. évi CLXXXV. tv., továbbá a Civil szervezetekről szóló 2011.évi CLXXXI. tv –en.
Az Egyesülési jogot a többször módosított Magyarország Alaptörvénye biztosítja. (VIII. cikk, 2. bekezdés)

Bár már nincs hatályban, de jogfejlődésünk figyelemre méltó jogszabályaként említjük a Tisza Kálmán belügyminiszter (br. Wenckheim Béla kormánya) által kiadott 1508/1875. sz. BM körlevelet, miszerint:

„Az egyesülési jog, egyike az állampolgárok legbecsesebb jogainak és én éppen ezért feladatomnak azt tekintem, hogy ezen jognak az élvezetét mentől könnyebbé tegyem…”

Kelt Óbudán, 2018 március idusán.

Ambassador üdvözlettel

Ujlaky György
Clubelnök