IAC (Nemzetközi Ambassador Club Svájc)

Kedves Ambassador Barátaink!

Fogadjatok szeretettel néhány „hírt” az IAC-től, a Nemzetközi Ambassador Clubtól:

Az Amszterdamban megtartott Küldöttgyűlésen Franz Gut (RAC Lucerne, Switzerland) urat a küldöttek egyhangú szavazattal elnökünknek választották meg a következő időszakra.

John Callahan (RAC Hampton Roads, USA) urat,  Western Hemisphere képviselőjét, és Rufino Antonio Mijares (RAC Manila, PH) Ázsia képviselőjét , úgyszintén egyhangúlag , egy időszakra az MC tagjának választották.

A 2019-ben tartandó következő Küldöttgyűlés Európa képviselőjét, a Nemzeti Ambassador Clubok (NAC) képviselőjét, a Kincstárnokot, és a Főtitkárt fogja megválasztani.

Egyhangúlag került jóváhagyásra az IAC Kézikönyv, amely’ Freiburg im Breisgau-ban fog megjelenni, és a weboldalunk „Dokumentumok” menüpontjában lesz online elérhető.

Az éves tagdíj csökkentése elutasításra került.

Dr. Friedhelm Inkmann (RAC Bochum, Germany) urat egyhangúlag az Internet 2019. projekt csoportba választották.

A továbbiakban arról tájékoztatunk mindenkit, hogy szeretnék folytatni a klubalapítási folyamatokat Ukrajnában, Belgiumban és a Fülöp szigeteken.

Kellemes karácsonyi ünnepet, és egészséggel, boldogsággal teli boldog új évet kívánok a 2019-es évre nektek, és szeretteiteknek!

Mario Delvechio
General Secretary
Ambassador Club International

Címzettek / elküldve: A VILÁG ÖSSZES AMBASSADOR TAGJÁNAK

***********************************

Liebe Ambassador-Freunde

Es ist uns ein Anliegen, Ihnen auf diesem Wege „News” über den IAC zukommen zu lassen.

An der Delegiertenversammlung in Amsterdam wurde unser IAC Präsident, Franz Gut (RAC Luzern, Schweiz), für eine weitere Amtsperiode einstimmig gewählt.

Ebenso wurde John Callahan (RAC Hampton Roads, USA) als Vertreter der westlichen Hemisphäre sowie Rufino Antonio Mijares (RAC Manila, PH) als Vertreter Asien, für eine Amtsperiode einstimmig ins DK gewählt.

An der kommenden Delegiertenversammlung 2019, werden neu der Vertreter Europa, der Vertreter NAC mit den meisten Mitgliedern, der Kassier sowie der Generalsekretär gewählt.

Das IAC-Handbuch wurde ebenfalls einstimmig genehmigt und wird nach der Präsidentenkonferenz im April 2019 in Freiburg i.B. unter „Dokumente“ online zur Verfügung stehen.

Eine Reduktion des Jahresbeitrages wurde abgelehnt.

Dr. Friedhelm Inkmann (RAC Bochum, Germany) wurde einstimmig in die Projektgruppe Internet 2019 gewählt.

Im Weiteren darf ich Sie informieren, dass wir in der Ukraine, Belgien und den Philippinen weiter RAC gründen konnten.

Nun bleibt mir nur noch Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins 2019, mit viel Gesundheit und Glück, zu wünschen.

Mario Delvechio
General Secretary
Ambassador Club International

***********************************

Chers Amis et Amies Ambassador,

Voici quelques « News » de l’IAC.

Lors de l’Assemblée des Délégués à Amsterdam, notre Président, Franz Gut (RAC Lucerne, Suisse), a été élu à l’unanimité pour un nouveau mandat.

John Callahan (RAC Hampton Roads, USA) représentant de l’hémisphère occidentale et Rufino Antonio Mijares (RAC Manille, PH), représentant pour l’Asie, ont également été élus pour un mandat au sein du CD.

Lors de la prochaine Assemblée des Délégués 2019, le représentant pour l’Europe, le représentant du NAC comptant le plus grand nombre de membres, le Trésorier et le Secrétaire général seront élus.

Le manuel de gestion de l’IAC a également été approuvé à l’unanimité. Il sera publié à Freiburg im Breisgau et disponible en ligne sous « Documents ».

Une réduction de la cotisation annuelle a été rejetée.

Le Dr. Friedhelm Inkmann (RAC Bochum, Allemagne) a été élu à l’unanimité dans le cadre du projet groupe Internet 2019.

De plus, je voudrais vous informer que de nouveaux clubs pourront être fondés notamment en Ukraine, en Belgique et aux Philippines.

Je profite de cet envoi pour vous souhaiter un Joyeux Noël et vous adresser mes vœux pour une excellente année 2019 avec santé et bonheur pour vous et vos proches.

Mario Delvechio
General Secretary
Ambassador Club International

***********************************

Dear Friends Ambassador,

Here is some „news” about the IAC.

At the Delegates’ Meeting in Amsterdam our IAC President Franz Gut (RAC Lucerne, Switzerland) was unanimously elected for another term.

John Callahan (RAC Hampton Roads, USA) representing the Western Hemisphere and Rufino Antonio Mijares (RAC Manila, PH) representing Asia, were also unanimously elected to the MC for a term.

At the upcoming Delegates’ Meeting 2019, the representative for Europe, the representative for the NAC with the most members, the Treasurer and the General Secretary will be elected.

The IAC Handbook was also approved unanimously. It will be published in Freiburg im Breisgau and available online under „Documents”.

A reduction of the annual fee was rejected.

Dr. Friedhelm Inkmann (RAC Bochum, Germany) was unanimously elected to the Project group Internet 2019.

Furthermore, I would like to inform you that we could continue to found clubs in Ukraine, Belgium and the Philippines.

Now I would like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2019 with health and happiness for you and your loved ones.

Mario Delvechio
General Secretary
Ambassador Club International

Recipients / gesendet an: ALL MEMBERS ACI WORLDWIDE