Kedves Clubtársunk!

Az 1990. évi Alapszabályunk IV. fejezetének 2. pontja alapján,

összehívom a budapesti Ambassador Club
2 0 1 9. évi
egyben 29. rendes KÖZGYŰLÉSÉT!

Időpont: 2019. március 21. (csütörtök)
Helyszín: Rozmaring Vendéglő Budapest
Időpont: 18:30 óra!

Javasolt megbeszélnivalóink :

1. Áttekintés az elmúlt clubévről
2. Aktuális Ambassador problémák
3. Clubkincstárunk helyzete
4. Ez évi javasolt programjaink, témáink

Határozatképességünkhöz az összes tagok több mint felének jelenléte és szavazata szükséges.

Az egyesülési jog ,egyike az állampolgárok legbecsesebb jogainak…
Tisza Kálmán belügyminiszter (1875)
Mindenkinek joga van szervezeteket létrehozni és szervezetekhez csatlakozni
Magyarország Alaptörvénye, VIII .cikk, 2. bekezdés – 2011.

Kelt, Óbudán 2019. március 14-én.

Ambassador üdvözlettel

Ujlaky György
Clubelnök