A taggyűlést ezennel összehívom 2019.02.06. 19.30 órára a Palatinus Hotel Ambassador kistermébe.
Határozatképtelenség esetén az új időpont: 2019.02.06. 20.00 órára, ugyanott.

Napirendi pontok:
1.Az elnökség beszámolója a 2018 évi tevékenységről és munkáról
Előadó: Seres László elnök
2. A kincstárnok pénzügyi beszámolója a 2018 évi gazdálkodásról.
Előadó: Farkas Győző kincstárnok.
3. Tisztújítás, az új elnökség megválasztása.
Levezető elnök: dr. Kállai Sándor.
4. Jelölő Bizottság előterjesztése a javaslatokról
Előadó: Szentiványi László, a Jelölő Bizottság elnöke
5. Szavazás, szavazatszámlálás.
Felelős: Szentiványi László
6. Az új elnökség kihirdetése.
Felelős dr. Kállai Sándor
7. 2019 éves programtervezet összeállítása,elfogadása.
8. Új tagjelölt felvétele.
9. Egyebek.

Kérek mindenkit, hogy a taggyűlésen mindenki vegyen részt!

Pécs 2019.01.20.

Seres László elnök

Seres László elnök úr szavai, „Kérek mindenkit, hogy a taggyűlésen mindenki vegyen részt!” nem bizonyultak pusztába kiáltott szónak; az Ambassador Club Pécs éves Közgyűlésén egy fő kivételével minden tag megjelent.
Zagorácz Márk barátunk volt az egyetlen – igazoltan – távollévő. Márknak holnap lesz a doktori védése, így érthető módon, arra az eseményre kell erőit összpontosítani, mi pedig majd erősen szurkolunk a sikeréért.

A Közgyűlés napirendje előtt Kasó Tamás alelnök úr beszámolt arról a szomorú tényről, hogy a klub nevében részt vett, és koszorút helyezett el a közelmúltban elhunyt Várnagy Attila barátunk, Ambassador Díjazottunk temetésén.
Várnagy Attila emlékét kegyelettel megőrizzük.

A határozatképesség megállapításával, a napirendi pontok elfogadásával, a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásával kezdte munkáját az Ambassador Club Pécs Közgyűlése, Seres László elnök úr vezetésével.

Seres László elnök úr nem volt könnyű helyzetben, amikor a 2018-as év eseményeit foglalta össze röviden; az igen tartalmas év eseményeinek zanzásítása jó háromnegyed órát vett igénybe, pedig barátunkról eléggé közismert, hogy nem szereti a feleslegesen hosszú beszédeket. 🙂

Az utóbbi évek legtartalmasabb klubévéről számolhatott be az elnök úr. Csak néhány sikeres rendezvény, a teljesség igénye nélkül: az Ambassador Futókör felújítása, új táblák kihelyezése, a hagyományos tavaszi, villánykövesdi Tiffán Pincészetbe tett látogatás (ami már a Duna, a Kisbér és az Alba Regia Ambassador Clubokat is megmozgatta), Zagorácz Márk BMI építészeti előadása, dr. Síkfői Tamás Árpád-házi királyokról szóló előadása, az I. Military Games  látogatása, kapcsolatfelvétel és kapcsolatok erősítése a Pécs-Normandia Lions Klubbal és a Rotary Klub Pécs-csel, a nyári balatoni vitorlázások (Seres László, dr. Lustyik György), a nagysikerű bányai kirándulás (és Kasó Tamás barátunk hatalmas süllője), az Ambassador Díj átadó, részvétel a Vivicita-n, a komoly nemzetközi elismerést is kiérdemelt 25 éves az Ambassador Club Pécs bál, dr. Síkfői Tamás vezetésével adománygyűjtés az alsószentmártoni mélyszegénységben élők javára, Balaton körbegyaloglása (Horváth Arszlán, Kasó Tamás és Seres László megpróbáltatásai). Tekintélyes, gazdag, tartalmas programok, élmények, pozitív érzések – erőteljes év volt.

„Sokat és jól dolgozott az Elnökség, hogy ennyire tartalmas évet tudhatunk magunk mögött.” -hangsúlyozták a hozzászólók (Keresnyei János, dr. Kállai Sándor, Szentiványi László, dr. Síkfői Tamás) a napirendhez történő hozzászólásukban.
Ahogyan azt szokták volt említeni: felkötheti a fehérneműt az új elnökség, ha csak tartani akarja ezt a színvonalat… 😉

Farkas Győző kincstárnok – már csak azt is figyelembe véve, hogy a tagság jó része legalább az El Clásico második félidejére szeretne hazaérkezni (már tudjuk, hogy 1:1 lett a végeredmény) – röviden ismertette a 2018. év pénzügyi helyzetét, amelyt úgy lehet jellemezni – mint hosszú évek óta állandóan -, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott, nyitott gazdálkodást folytatott a klub.
A Kincstárnok úr a pénzügyi beszámoló végén az Elnökség nevében javasolta a tagságnak, hogy a 2019. évi tagdíjakat a Közgyűlés az előző évi tagdíjakkal egyező mértékben határozza meg.

Néhány kérdés, hozzászólást követően a Klub tagsága az Elnökség 2019. évi beszámolóját egyhangú szavazattal elfogadta.

dr. Kállai Sándor úr a továbbiakban felelevenítette az Alapszabályban lefektetett tisztújítás szabályait, menetét, majd Szentiványi László úr, ismertette a klubtagok javaslatát az új elnökség összetételéről: a Klub tagsága nagyra értékelte a leköszönő elnökség munkáját, és úgy vélte, hogy megkéri az elnököt, alelnököt és titkárt, hogy újabb egy évre vállalják, vigyék tovább tisztségüket. Seres László, Kasó Tamás és dr. Sárszegi Zsolt urak a jelölést köszönettel elfogadták, Seres László és Kasó Tamás urak azzal a kikötéssel, hogy még egy évet vállalnak, de a következő évet már biztosan nem, akárhogyan is zárul a 2019-es év.

Farkas Győző kincstárnok úr már korábban jelezte, hogy ettől az évtől már nem kívánja a tisztséget betölteni, amelyet a klub tagsága elfogadott, és dr. Kállai Sándor urat jelölte a funkcióra, amelyet ő elfogadott.

A titkos szavazás eredménye nem volt kétséges: a klubtagok egyhangú szavazata alapján (14-14 szavazattal) az elnökség összetétele megegyezik a javaslatokkal – Seres László elnök, Kasó Tamás alelnök, dr. Sárszegi Zsolt titkár, dr. Kállai Sándor kincstárnok.

Seres László elnök úr az Elnökség nevébe megköszönte az újabb bizalmat, majd hivatalos ténykedése keretében, Keresnyei János úrral, az Ambassador Club Magyarország elnökével közösen megköszönte Farkas Győző leköszönő kincstárnok 10 éves munkáját, amelynek keretében egy – stílszerűen – Sparschwein dobozba csomagolt kerámia dísztárgyat adott át neki emlékül.

A régi-új elnökségnek maradt annyi muníciója, tartaléka, hogy a 2019-es év programtervezete majdnem teljesen elkészülhetett (a tervezetet a mai napon elnök úr táblázatos formában megküldi mindenkinek). Nem marad ki a programok sorából a Tiffán pincészet, az Ambassador Futókör karbantartása, az érdekesnek ígérkező előadások(dr. Síkfői Tamás, dr. Lustyik György, dr. Seregélyesi János), igény van a bányai családi programra, a családi sportnapra, adott az Ambassador Díjátadó, új elemként merült fel egy országos Ambassador Családi hétvége szervezése, a társklubokkal történő kapcsolat szélesítése – újabb izgalmas évnek nézünk elébe…

Utolsóként, de nem utolsó sorban, a klub tagsága – az Alapszabályban meghatározott módon, hagyományaink szellemében – egyhangúlag megszavazta Csíkos András úr tagfelvételi kérelmét, aki a mai naptól az Ambassador Club Pécs teljes jogú tagjának tekintendő.

Az alábbiakban néhány kép a klubnapról: