Kedves Clubtárunk !
Kedves Pártoló Barátunk !

A legutóbbi, áprilisi, clubesten hárman találkoztunk. Beszélgettünk, eszegettünk, iszogattunk. Felvetődött, hogy Tiszakécske, egykori kellemes clubhétvégéink színhelye létezik. (Él magyar, áll Tiszakécske még – ahogy a költő mondja.) Kedves, kellemes emlék. De lehet több, mint emlék.
Az üdülő most is működik, felújítva, jó kondíciókkal. Ha a clubtagságban felvetődik az igény, nincs akadálya egy clubhétvégének. Összejönnénk, beszélgetnénk, eszegetnénk, iszogatnánk.
A nemzeti clubprogramok között is szerepel, mint lehetséges éves program. Összejönnénk, beszélgetnénk, eszegetnénk, iszogatnánk.

Végigtekintve néhány ismert nagy nemzetközi clubtevékenységen, a következőket tudhatjuk :
Az Ambassador Club 1956-ban alapult Bernben. Az alapító Atyák elképzelése szerint egy politikamentes club lennénk ahol a clubideák között a Szabadság, Humanitás és Segítőkészség szerepel. A magyarországi Club feltett az internetre egy külön Club-Credot is. E szerint nemes szövetségre kell törekednünk, kapcsolatunkban száműzni kell a haragot, az önös érdeket, tisztelet, barátság, őszinteség jellemezze clubviszonyainkat.
Kicsit talán pátoszos megfogalmazás, mintha bajtársi szövetségek szóhasználata lenne, de elfogadjuk. Az IAC által megjelölt Szabadság, Humanitás, Segítőkészség clubideák is kellően fennköltek. Talán visszavezethetőek az 1789-es, párizsi, Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatára, annak szellemiségére – amit minden jogállamban tisztelnek és tanítanak. A Segítőkészség az már sokkal megfoghatóbb és praktikusabb elv. Visszatekintve az elmúlt évtizedekre, elég gyakran volt, hol segíteni.

De egy komoly európai háború lehetőségében megnyilvánuló segítőkészségre, bizonyára jóléti svájci álmaikban sem gondoltak.
Most, mint látjuk, olvassuk, érezzük, eljött ez a furcsa lehetőség is. (Háború van most, a nagyvilágban…” írta koszorús költőnk, Vörösmarty.) És a club próbál segíteni.

Ha bepillantunk az egész világon ismert Rotary Club honlapjába, hasonló gondolatokat olvashatunk. Az 1905-ben Chicago-ban alapított Rotary Club alapítói különböző foglalkozású clubtagokat várnak, akik szakmai és magánéletükben magas etikai elvek szerint próbálnak élni. Tagjaik általában a pénzügyi, üzleti világ fontos szereplői. Ez a club is kerüli a politikát és tevékenységében fontos szerepet játszik a jótékonykodás. Most érthetően Ukrajnát segítik jelentős adományokkal.

A Lions Club is nagy hagyományú, komoly nemzetközi clubhálózat.
A clubot 1917-ben az USA-ban, ugyancsak Chicagoban alapították. Politikamentes. A clubeszményeik között kiemelkedő helyen találjuk a: Jószolgálatot. Jelszavuk is ez: szolgálat!
Magánidejüket, tudásukat, lehetőségeiket a segítségre szorulókra áldozzák. Elsősorban a szociálisan hátrányos helyzetben lévőket próbálják segíteni, hátrányukat csökkenteni. Tevékenységüket egy baráti társaság, club formájában gondolják működtetni. Most a Kárpátaljai segélyprogramokat szervezik.

Mint látjuk egy háború még inkább mozgósítja a békebeli politikamentes, civil clubok tenni akarását is.
Jótékonykodó clubjaink felett, lebegjen az Egyesülési Jog, alkotmányos áldása!

Visszatérve kis clubunk tagjainak szakmai elismertségére, örömmel tudósítjuk, hogy Hegedűs Attila kertésztudományi professzor clubtársunkat akadémiai díjjal tüntették ki.
Koncz István tiszteletbeli clubtagunk pedig március 15-én nyert a Köztársasági Elnök által: Magyar Kultúra Lovagja elismerést irodalmi, közművelődési, művészeti tevékenységéért.

A fenti ismeretektől szinte felvillanyozódva, örömmel hirdetjük, hogy e havi, rendes clubtalálkozónk pontos időpontja:

2022. május 19. (Clubcsütörtök)
Helyszín, törzshelyünk, az óbudai Rozmaring Vendéglő
Javasolt kezdet: 18:30 óra!

Ami pedig a többit illeti, megbeszéljük, majd a Clubban !

Kelt, Óbudában, 2022. május avagy Pünkösd havának 12. Pongrác napján.

Ambassador üdvözlettel

      S.J.
clubkrónikás