Nagyon gyorsan elszaladt ez a tizenkét hónap; mintha tegnap tartottuk volna a Közgyűlést, holott az 2021. februárjában volt, ez pedig 2022. februárban – mint mindig, most is: minden év február első Klubnapja az Ambassador Club Pécs szervezetnél a Közgyűlést, a beszámoló-, tisztújító Közgyűlést jelenti.

A meghirdetett Közgyűlést egy másik, ugyancsak fontos esemény előzte meg, amolyan „napirend előtti felszólalásként” a Klub tagsága egyhangú szavazattal sorai közé vette Várkonyi Zoltán urat.

[A tagfelvétel aktusának előkészítésekor Keresnyei János barátunk egy bontatlan Ambassador kitűzőt adott dr. Sárszegi Zsolt elnök úrnak, hogy majd az új tagnak adja át.

Bogos Csaba barátunk éppen arrafelé járt és így szólt: „- Minden új tag kap egy kitűzőt? Én még nem kaptam.”

– Az pedig miképpen lehet? – kérdezte Keresnyei János, született Kesu, barátunk. Majd a saját zakóján lévő kitűzött gondolkodás nélkül levette, és kitűzte Csaba barátunk zakójának hajtókájára.”

Seres László barátunk az egyhangú felvételt követően egy eredeti, bontatlan Ambasador nyakkendőt ajándékozott Várkonyi Zoltánnak, de – közös megegyezéssel – Zoli eltekintett attól, hogy Seres Laci kösse meg a nyakkendőt, de azt nem úszta meg, hogy Katics József barátunk az új kitűzőt kitűzze a hajtókára (nagyjából csak 3-4 alkalommal szúrta Jocó barátunk a saját ujjába, a nagy igyekezettől.

Egyszerű intermezzo a tagfelvétel, de a kis történet mégis megmutatja, hogy miért és hogyan vagyunk igazi Ambassadorok.]

A tagok közül ma egyedül Horváth Arszlán barátunk volt távol, és nagy sajnálkozva vettük tudomásul, hogy otthonában, kétoldali tüdőgyulladásából (Covid negatív) lábadozik. Jobbulást, Arszlán!

A Közgyűlés abszolút határozatképességének teljes tudatában, hatalmas lendülettel vetette magát a száraznak ígérkező napirendek elvégzésére, ami – hála az Elnökség és a tagság remek előkészítő munkájának -, a vártnál sokkal gyorsabban és tudatosabban, felkészültebben zajlott.

A Közgyűlés megválasztotta a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét, majd elfogadta a napirendi pontokat.

dr. Sárszegi Zsolt elnök úr impozáns adatokkal elevenítette fel, hogy a pandémia ellenére is mennyire mozgalmasra sikerült az év; 15 előadást, közös, hivatalos rendezvényt sorolt fel a szóbeli beszámolójában, az Ambassador Futókör karbantartástól a klímaváltozás előadásig, a pinceszertől a történelmi előadásig színes és sokrétű volt a kínálat.

dr. Kállai Sándor kincstárnok úr pénzügyi beszámolója is a szokásos stabilitás, kiegyensúlyozottság, nyugodt gazdálkodást mutatta be aprólékosan.

A Közgyűlés a 2021. évi tevékenységről szóló beszámolót, a pénzügyi jelentéssel együtt egyhangúlag elfogadta, és ugyancsak egyhangúlag megszavazta az új, 2022. január 1-től hatályos tagdíjak összegét.

Rövid vacsoraszünetet, és a hozzá tartozó jókedvű beszélgetést, a tisztújítás hivatalos folyamata követte; Szentiványi László barátunk, mint a szavazatszedő bizottság elnöke hirdette ki a szokásos titkos szavazás végeredményét:

Az Ambassador Club Pécs 2022. évi közgyűlése elnökül választotta dr. Kiss Attila urat, alelnöknek Bogos Csaba urat, titkárnak Csíkos András urat, és kincstárnoknak dr. Kállai Sándor urat.

Az estét közös fotózkodással, pezsgőbontással, és jóízű beszélgetések garmadájával zárta a tagság, miközben a 2022. évi programtervezetre is születtek ötletek, felajánlások.