Magyarországnak régóta van úgynevezett Civil törvénye, és speciális jogszabályi előírásai a Civil szervezetek számára, de néha úgy tűnik, hogy ezek a törvényi előírások inkább arra szolgálnak, hogy a bürokrácia rátelepedjen a civil szervezetekre, hogy az adminisztrációs előírások megnehezítsék a tenni akaró állampolgárok önkéntes munkáját. 🙁

Hogy a problémára kívülállók számára is rávilágítsunk: a Civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) 2011. december 22-én jelent meg a Magyar Közlönyben, és 2024. június 19-ig 41 (!) alkalommal került módosításra. A törvény előírásait segítő legkülönfélébb jogszabályhelyek(amiből szép számmal akad) módosításainak száma ismeretlen…
Ebben a jogi környezetben az Ambassador Club Magyarország a Civil törvényben meghatározott „Civil társaság” jogi formában működött

[Természetes személyek nem gazdasági érdekű közös céljaik elérése és közösségi célú tevékenységük összehangolására polgári jogi társasági szerződéssel létrehozhatnak társaságot (civil társaság).
A civil társaság jogi személyiséggel nem rendelkezik, vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozható.
A civil társaságot alapító szerződésre a polgári jogi társasági szerződésre vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szerződést az ügyek vitelére feljogosított tag kivételével bármely tag azonnali hatállyal, bármely okból, indokolás nélkül felmondhatja, a tag halála, illetve felmondása esetén pedig a szerződés a többi taggal mindaddig hatályban marad, amíg a tagok száma egy főre nem csökken.
A civil társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végezhet.]

Amennyire röviden szabályozza a törvény (lásd fenti idézet) a Civil társaságot, annyira sok lehetetlenséggel találkoztunk a való életben.
A Civil társaságot legalább kettő magánszemély létrehozhatja, és a társadalmilag hasznos és közösségteremtő tevékenységüket, közérdekű, illetve közhasznú tevékenységüket minden kötöttség nélkül a Közösség javára végezhetik – hittük mi, de állandóan valami bürokratikus akadályba ütköztünk, mintha az lett volna a cél, hogy miképpen lehetetlenítsék el a civil szervezetek munkáját. (Pl. a Civil társaságnak – többek között – nem kell a tevékenységéhez adószámot igényelni, ugyanakkor bankszámlát csak adószám birtokában nyithat. Ugye milyen szép gyöngyszem? És van még ilyen dolog bőven…

Több, mint kettő évbe tellett amíg a magyarországi klubok elnökei és küldöttei megállapodtak abban, hogy a jövőben a Civil Társaság jogi forma helyett létrehoznak egy egyesületek egyesületét, egyesületek szövetségét – ugyancsak a hatályos Civil törvény előírásai szerint azért, hogy minden jogi akadályt, amennyire csak lehetséges, legyőzzünk, és a közösség érdekében vállalt feladataink sikeres megvalósulására koncentrálhassunk.

[A szövetség olyan egyesület, amely két tag részvételével is alapítható, működtethető. A szövetség tagja egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság lehet; szövetség tagja természetes személy nem lehet.]

A különös formájú egyesület, azaz a szövetség nevében nem kell feltüntetni az egyesület típusára vagy formájára vonatkozó elnevezést; a szövetség létrehozható és működtethető olyan elnevezéssel is, melyben a szövetség, vagy az egyesülési jog gyakorlására utaló egyéb kifejezés szerepel.

Ezúton is közhírré tesszük, hogy 2024. június 21-én, a magyarországi Ambassador Clubok megválasztott küldöttei, és a Clubok elnökségei, a Clubok tagjainak felhatalmazásából Ambassador Club Magyarország néven hivatalosan elfogadták, egyhangú szavazattal létrehozták a civil szervezetek (a magyarországi Ambassador Clubok, Civil szervezetek, Asztaltársaságok) szövetségét, valamint megválasztották az Ambassador Club Magyarország új Elnökségét:

        Nemzeti Ambassador Club Magyarország
                Elnök: dr. Sárszegi Zsolt
            Alelnök: dr. Kovács Éva
               Titkár: Farkas Adrienn
  Kincstárnok: dr. Kállai Sándor Zoltán

A Nemzeti Ambassador Club Magyarország új Alapszabályát minden Ambassador tag számára elektronikus úton megküldte az Elnökség.
Az Alapszabály, és a további szükséges iratok a Törvényszék számára benyújtásra kerülnek, majd a Törvényszék végleges jóváhagyását követően weboldalunkon elérhetővé tesszük.