Küldetés

AMBASSADOR CLUB

CREDO

Hiszek az AMBASSADOROK nemes szövetségében,

Hiszek tagjai erejében, szelleme töretlenségében.

Hiszem, hogy közöttünk sohasem fordulhat elő hazugság. Hogy száműztük sorainkból a harag, a titkolózás, az önös érdek és az alattomosság mételyeit.

Képesek vagyunk őrködni afelett, hogy ne törjön be közénk a politika szele, merészen felülemelkedünk a gyáva magatartáson, nem ismerjük a sértődést, duzzogást, anyáskodást.

Hiszem, hogy nem kell erősebbnek lennünk, mint közülünk a leggyengébbnek.

Hiszem, hogy közösség vagyunk, melynek szilárd falait a kölcsönös tisztelet, a bizalom, a barátság, pillérei tartják.

Hiszem, hogy bátor férfiak vagyunk, akik őszintén és nyíltan mondják el véleményüket, S hogy mindig egymás szemébe tudunk és akarunk nézni.

Hiszem, hogy szellemdús emberek vagyunk. Hogy tárt szívvel és elmével hallgatjuk egymás gondolatait, hogy készek vagyunk tanulni egymástól, a világ roppant dolgairól.

S végül Hiszem, hogy ha gyökeret vernek bennünk, és velünk maradnak ezek a gondolatok, tovább erősítjük és nemesítjük önmagunkat, családunkat, közösségünket, a világot.

Pécsett, 1999. április

Credo Latin szó, annyi, mint: Hiszek. E szóval kezdődik az apostoli hitvallás, úgyszintén a niceai (325) egyetemes zsinat hitvallása, s azért jelöli is ezeket. A szent misében szintén előfordul az evangélium után (Credo in unum Deum …), s azért a szentmisének ezen részét is jelzi.

Az Ambassador Club Pécs tagjai 1999. áprilisában alkották meg hitvallásukat az Ambassadorokról, az AMBASSADOR erényekről…

Heading Text Here

Subheading text here

Heading Text Here

Subheading text here

Heading Text Here

Subheading text here

Heading Text Here

Subheading text here

Heading Text Here

Subheading text here

Heading Text Here

Subheading text here